Εισαγωγή

[img_assist|nid=4|desc=|link=none|align=right|width=91|height=100]Καλώς ήλθατε στον δικτυακό τόπο των Ελληνικών Αρχείων Επιστημονικών Οργάνων. Οι ιστοσελίδες αναπτύσσονται στα πλαίσια του Προγράμματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Introduction

Welcome to the website of the Hellenic Archives of Scientific Instruments. These archives concern the scientific instruments that are located in Greek institutions and are dated before 1970.

Μεγάλη του Γένους Σχολή, Κωνσταντινούπολη - Megali Genous Scholi of Constantinople

The Great School of the Nation (Μεγάλη του Γένους Σχολή in Greek) known also as Phanar Greek Orthodox College is of exceptional significance, especially for the Greeks of Constantinople. Founded to serve as the Patriarchal School in 1454 by the Patriarch Gennadius Scholarios (its first principal was M. Kamariotis). It has operated continuously to this day, except for a small interval in 1821.

Museum of Astronomy and Earth sciences of the National Observatory of Athens

The historical building of the National Observatory of Athens (the “Sinas” building, named after its 19th century sponsor, Baron George Sinas) is now a history of Astronomy and Earth sciences Museum. The Museum presents three thematic exhibitions, “Time and space”, “Astronomy and its measuring instruments” and “Meteorology”.