Διαπασών 1700 Hz

Ειδικό διαπασών από αλουμίνιο με μήκος σκελών 110 χιλιοστά, που παράγει ήχο συχνότητας 1700 Hz. Το διαπασών χρησιμοποιείται σε πειράματα ακουστικής που απαιτούν ήχο υψηλής έντασης, όπως το φαινόμενο Doppler και ο συντονισμός ηχητικού σωλήνα.

Αριθμός απογραφής: 101.0

Data

Inventory Number: 

aco 12

Materials: 

αλουμίνιο, ξύλο

Instrument Categories: