Ηλεκτρομαγνητικό διαπασών (Συσκευή Melde)

Ηλεκτρομαγνήτης ανάμεσα στα σκέλη διαπασών που βρίσκεται σε ξύλινη βάση με μεταλλικούς σφικτήρες στήριξης. Χρησιμοποιείται για παραγωγή εγκαρσίων και διαμήκων κυμάτων.

Αριθμός απογραφής: ΤΑ. 025.0

Data
Inventory Number: 
aco15
Instrument Categories: