Ηλεκτρομαγνητικό διαπασών (Συσκευή Melde)

Ηλεκτρομαγνήτης ανάμεσα στα σκέλη διαπασών που βρίσκεται σε ξύλινη βάση με μεταλλικούς σφικτήρες στήριξης. Χρησιμοποιείται για παραγωγή εγκαρσίων και διαμήκων κυμάτων.

Αριθμός απογραφής: ΤΑ. 025.0

Data

Inventory Number: 

aco15

Instrument Categories: