Εξαρτήματα παραγωγής ήχου (δίσκοι σειρήνων) και τροχός Savart

Τα εξαρτήματα χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ήχου.

Data

Inventory Number: 

aco18

Instrument Categories: