Σειρήνα

Siren

Η συσκευή χρησιμοποιείται για την παραγωγή ήχου ορισμένης συχνότητας.

Data

Inventory Number: 

aco19

Instrument Categories: