Σειρήνα

Siren

Η συσκευή χρησιμοποιείται για την παραγωγή ήχου ορισμένης συχνότητας.

Data
Inventory Number: 
aco19
Instrument Categories: