Οριζόντια ατμομηχανή

Μεταλλική μικρογραφία. Οριζόντιος κυλινδρικός λέβητας που περιέχει νερό. Θερμαίνεται από λύχνο οινοπνεύματος και ο ατμός διοχετεύεται σε κύλινδρο με έμβολο, που με σύστημα βαλβίδων εκτελεί παλινδρομική κίνηση. Η κίνηση αυτή με διωστήρα μετατρέπεται σε περιστροφική ενός σφονδύλου. Αν επισκευασθεί μπορεί να λειτουργήσει.

Αριθμός απογραφής: ΘΕ 160.2

Data

Inventory Number: 

the18

Materials: 

metal

Instrument Categories: 

Places