Παραβολικό κάτοπτρο θερμότητας

Η συσκευή αποτελείται από ένα κάτοπτρο σε ξύλινη βάση με στέλεχος στήριξης ηλεκτρικού αντιστάτη. Χρησιμοποιείται για τη μελέτη της ανάκλασης της θερμικής ακτινοβολίας.

Αριθμός απογραφής: ΘΕ 185.0

Data

Inventory Number: 

opt54

Materials: 

wood, metal

Instrument Categories: 

Places