Ηλεκτροστατικά εκκρεμή

H διάταξη αποτελείται από δύο μεταλλικές ράβδους σε σχήμα αγκίστρου που προσαρμόζονται σε δύο ευθύγραμμες γυάλινες ράβδους. Στην ολοκληρωμένη μορφή της διαθέτει δύο σφαιρίδια, τα οποία κρέμονται από κάθε μεταλλική ράβδο με τη βοήθεια μονωτικού νήματος. Παρόλα αυτά, τα σφαιρίδια λείπουν από τη συγκεκριμένη διάταξη.

Κωδικός: ΗΛ 025.2

Data

Inventory Number: 

ele108

Maker: 

Instrument Categories: 

Places